START   \  KOMUNIKAT

Ubezpieczenie NNW uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Dodano:   2017.09.01
 

Ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży i personelu na rok szkolny 2017/2018

Suma Ubezpieczenia: 16.000 zł
Okres Ubezpieczenia: 01.09.2017-31.08.2018 r.
Składka: 40 zł/osoba
Polisa: EDU-A/P 043850

Zakresem ubezpieczenia objęte zdarzenia- nieszczęśliwe wypadki, którym ubezpieczony uległ  24h na dobę w czasie trwania ochrony ubezpieczniowej niezależnie od miejsca, w którym przebywał(w kraju i za granicą) tj. w czasie zajęć szkolnych, w drodze z/do szkoły, w czasie zajęć pozalekcyjnych(z wyłączeniem klubów sportowych) oraz w życiu prywatnym. Ochroną objęte są również wszelkiego rodzaju wyjazdy m. in. kolonie, obozy, „zielone szkoły”, a także czas ferii i okres wakacji.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa:

·          Nieszczęśliwe wypadki

·          Zawał serca oraz udar mózgu

·          Zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy

·          Śmierć ubezpieczonego

·          Ugryzienia psa, pokąsania przez owady i kleszcze

·          Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku przedstawiciela ustawowego/rodzica ubezpieczonego ucznia

·          Porażenia prądem lub zatrucia gazami

·          Ataku padaczki

Refundowane są:

·          Koszty leczenia oraz leczenia stomatologicznego będące następstwem NW

·          Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

 

Wypłacane jest świadczenie dzienne z tyt. pobytu w szpitalu(płatne od trzeciego dnia na skutek nieszczęśliwego wypadku).

Świadczenia realizowane są w oparciu o tabele nr 4 i 5 dostępne w OWU(storna 9 i 10) oraz w przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych

Zgłoszenia szkód:

Druk zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły lub na www.interrisk.pl
Szkody można zgłaszać (druk zgłoszenia oraz dokumentację medyczną związaną z wypadkiem/pobytem w szpitalu)

·         Pocztą elektroniczną szkody@interrisk.pl

·         Online przez Portal Klienta InterRisk

·         Telefonicznie 22 212 20 12

 

W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji
Dawid Helwin – Tel. 883 727 922

Przydatne odnośniki