START   \  AKTUALNOŚCI

Wszystko jest poezją. Wszystko jest muzyką. Poezja jest muzyką a muzyka poezją.

Dodano:   2017.04.03
Czytelników:    547
   
 

Wszystko jest poezją.  Wszystko jest muzyką.  Poezja jest muzyką a muzyka poezją. 

 

Prawda doskonale znana uczniom naszego gimnazjum, którzy skutecznie udowodnili to 3 kwietnia 2017 r, biorąc udział w II Powiatowym Konkursie Poezji Śpiewanej , zorganizowanym przez RCEZ w Nisku, któremu przyświecało hasło „ Wszystko jest poezją”. Patronat nad konkursem objął Starosta Niżański Robert Bednarz.  Ideą przedsięwzięcia było przede wszystkim rozwijanie zainteresowań formą poezji śpiewanej wśród mieszkańców powiatu, a w szczególności wśród młodzieży, popularyzowanie wykonawców poezji śpiewanej i ich repertuaru. Konkurs przeprowadzono w trzech grupach wiekowych: gimnazjum, szkoły po-nadgimnazjalne, dorośli, z uwzględnieniem kategorii: soliści i zespoły muzyczne. Uczniowie naszego gimnazjum w obu tych kategoriach bardzo ambitnie i twórczo podeszli do realizacji wymogów regulaminowych konkursu i nie poprzestali na odtworzeniu znanych tematów mu-zycznych, lecz postawili na własne kompozycje oparte na twórczości lokalnych poetów.

 Julia Watras, uczennica klasy II gimnazjum zaprezentowała solowe wykonanie utworu  pt. „Nisko” do słów niżańskiej poetki Stefani Oleksak, z muzyką i gitarową aranżacją Grzegorza Bartkowicza, absolwenta naszej szkoły. Jury nie doceniło oryginalności kompozycji i walorów głosowych solistki, mimo że wokalistka bardzo profesjonalnie zaprezentowała się na scenie, wnosząc na nią mnóstwo ekspresji, radości, „słońca” i lokalnego patriotyzmu . Julka nie stanęła na podium, ale dla nas zajęła miejsce ponad nim. Gratulujemy i życzymy jej sukcesów na muzycznej scenie. 

W kategorii zespołów naszą szkołę zaprezentował zespół muzyczny, działający w ramach zajęć artystycznych klas drugich i trzecich gimnazjum, który na potrzeby konkursu przyjął roboczą nazwę „ Ad hoc”. Zespół tworzyli : Oliwia Karaś – wokal, Karolina Mierzwa – pianino, Julia Wożniak – skrzypce, Monika Kata – gitara, Filip Rozwadowski – instrumenty perkusyjne. 

Zespół wykonał całkowicie autorską piosenkę skomponowaną i zaaranżowaną przez panią Alinę Bytnar –  nauczycielkę muzyki i opiekuna grupy do wiersza pt. „ Bliżej” niedawno zmarłego lokalnego poety , pana Pawła Frączka, ojca naszego szkolnego kolegi. Zespół zde-cydowanie wyróżniał się spośród innych uczestników konkursu nie tylko oryginalnością re-pertuaru,  swobodą wykonawczą, ale także sceniczną stylizacją, która doskonale podkreślała charakter prezentowanej kompozycji.  Zespół wywalczył II miejsce, tym bardziej dla nas ważne, że wśród kategorii zespołowej we wszystkich grupach wiekowych przyznano tylko dwa miejsca na podium. Konkurenci zostali dość daleko za nami. Gratulujemy „ pudła” i li-czymy na dalsze sukcesy. 

Wszystkim artystom  dziękujemy za poświęcony czas oraz godne reprezentowanie naszej szkoły w konkursie, pani Alinie Bytnar za pracę włożoną w przygotowanie występów. Szcze-gólne podziękowania kierujemy do Julii Woźniak, która mimo choroby nie zawiodła nas w decydującym momencie i z gorączką stanęła na konkursowej scenie. Bez niej nie osiągnęliby-śmy tego sukcesu. Dziękujemy.

Napisali też o nas w mediach. Więcej informacji i zdjęć na następujących stronach:

http://www.powiat-nisko.pl/index.php/dla-mieszkancow/czas-wolny/kultura-i-sztuka/967-ii-powiatowy-konkurs-poezji-spiewanej

https://sztafeta.pl/zabrzmialy-slowa-poezji-spiewanej/

http://rni24.eu/poezja-spiewana-popularna-wsrod-mlodziezy/

 

Zapraszamy do czytania i oglądania.

 

Przydatne odnośniki